Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЗУУТРАГ" гэдэг ургийн овогтой нийт 9,756 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс4,127
2.Улаанбаатар3,150
3.Ховд1,248
4.Дархан-Уул382
5.Сэлэнгэ266
6.Төв152
7.Орхон150
8.Хэнтий59
9.Булган37
10.Дорноговь32
11.Архангай30
12.Говьсүмбэр24
13.Өмнөговь18
14.Дорнод17
15.Хөвсгөл14
16.Завхан11
17.Говь-Алтай10
18.Баян-Өлгий8
19.Сүхбаатар6
20.Баянхонгор6
21.Дундговь5
22.Өвөрхангай4