Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЗУУТРАГ" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,027 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс4,206
2.Улаанбаатар3,277
3.Ховд1,253
4.Дархан-Уул395
5.Сэлэнгэ268
6.Орхон160
7.Төв159
8.Хэнтий59
9.Дорноговь44
10.Булган39
11.Архангай32
12.Говьсүмбэр24
13.Дорнод21
14.Өмнөговь18
15.Хөвсгөл15
16.Завхан13
17.Говь-Алтай10
18.Баян-Өлгий8
19.Сүхбаатар8
20.Өвөрхангай7
21.Баянхонгор6
22.Дундговь5