Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАЛАЙР" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,079 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,227
2.Говь-Алтай3,277
3.Төв364
4.Дархан-Уул312
5.Сэлэнгэ237
6.Орхон214
7.Говьсүмбэр65
8.Дорнод61
9.Дорноговь56
10.Хэнтий47
11.Баянхонгор38
12.Завхан37
13.Өмнөговь22
14.Өвөрхангай21
15.Ховд20
16.Увс19
17.Булган18
18.Архангай14
19.Хөвсгөл12
20.Дундговь9
21.Сүхбаатар7
22.Баян-Өлгий2