Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГӨРӨӨЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,911 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,668
2.Хөвсгөл2,670
3.Булган1,256
4.Орхон1,065
5.Сэлэнгэ468
6.Дархан-Уул452
7.Архангай223
8.Төв204
9.Өмнөговь170
10.Баянхонгор127
11.Дорноговь126
12.Говь-Алтай94
13.Хэнтий92
14.Дорнод70
15.Сүхбаатар59
16.Завхан49
17.Увс31
18.Өвөрхангай31
19.Говьсүмбэр24
20.Дундговь17
21.Ховд15