Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БЭСҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 29,346 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар16,223
2.Говь-Алтай3,803
3.Баянхонгор2,531
4.Хөвсгөл1,806
5.Сэлэнгэ984
6.Дархан-Уул958
7.Орхон815
8.Төв632
9.Архангай293
10.Завхан217
11.Дорноговь211
12.Өмнөговь153
13.Ховд151
14.Дорнод123
15.Хэнтий113
16.Булган111
17.Говьсүмбэр99
18.Өвөрхангай58
19.Сүхбаатар24
20.Увс21
21.Дундговь19
22.Баян-Өлгий1