Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЛУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,555 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс6,172
2.Улаанбаатар3,845
3.Сэлэнгэ810
4.Дархан-Уул644
5.Төв267
6.Орхон244
7.Булган192
8.Говьсүмбэр95
9.Ховд56
10.Дорнод53
11.Хэнтий37
12.Дорноговь29
13.Сүхбаатар22
14.Дундговь19
15.Архангай17
16.Өвөрхангай11
17.Хөвсгөл9
18.Өмнөговь8
19.Баянхонгор7
20.Завхан7
21.Баян-Өлгий6
22.Говь-Алтай5