Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЛУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,181 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс6,043
2.Улаанбаатар3,656
3.Сэлэнгэ768
4.Дархан-Уул636
5.Төв266
6.Орхон243
7.Булган181
8.Говьсүмбэр94
9.Ховд56
10.Хэнтий48
11.Дорнод46
12.Дорноговь28
13.Сүхбаатар26
14.Архангай17
15.Дундговь17
16.Өмнөговь13
17.Хөвсгөл9
18.Өвөрхангай9
19.Завхан7
20.Баянхонгор7
21.Баян-Өлгий6
22.Говь-Алтай5