Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 692,722 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар390,537
2.Сэлэнгэ36,589
3.Төв33,651
4.Архангай30,554
5.Дархан-Уул29,545
6.Хэнтий24,330
7.Орхон21,337
8.Өвөрхангай20,820
9.Дорноговь14,845
10.Дорнод13,298
11.Баянхонгор12,617
12.Булган10,541
13.Хөвсгөл10,404
14.Өмнөговь9,873
15.Сүхбаатар6,683
16.Говьсүмбэр6,161
17.Дундговь6,081
18.Завхан5,629
19.Говь-Алтай4,318
20.Ховд3,874
21.Увс930
22.Баян-Өлгий105