Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хамгийн түгээмэл ургийн овгийн жагсаалт

Ургийн овгийн нэр Тоо
1.БОРЖИГОН669,962
2.САРТУУЛ47,072
3.ТАЙЖ44,988
4.МОНГОЛ40,208
5.ШАРНУУД33,254
6.БЭСҮД29,002
7.ХАРЧИН28,791
8.ЧОНОС18,666
9.ӨӨЛД17,256
10.ОЛХОНУУД17,088
11.БОРЛУУД12,003
12.ХОТГОЙД11,975
13.УРИАНХАЙ11,759
14.ГӨРӨӨЧИН11,715
15.ХАТГИН11,603
16.ТАЙЖУУД11,456
17.ЖАЛАЙР10,691
18.ТУГЧИН10,636
19.ХАРНУУД10,014
20.ЗУУТРАГ9,574