Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-05-10


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого