Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 20158.7 mb2017-05-101,808Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2015
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 20149.2 mb2017-05-10270Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2014
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 20137.7 mb2017-05-10263Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2013
Архангай аймаг статистикийн товчоон 20148.4 mb2015-03-272,183Архангай аймаг статистикийн товчоон 2014
Баянхонгор аймаг статистикийн товчоон 20147.3 mb2015-03-27929Баянхонгор аймаг статистикийн товчоон 2014
Баян-өлгий аймаг статистикийн товчоон 20146.7 mb2015-03-27606Баян-өлгий аймаг статистикийн товчоон 2014
Булган аймаг статистикийн товчоон 20146.1 mb2015-03-27721Булган аймаг статистикийн товчоон 2014
Дархан-уул аймаг статистикийн товчоон 20145.9 mb2015-03-271,020Дархан-уул аймаг статистикийн товчоон 2014
Дорнод аймаг статистикийн товчоон 20146.1 mb2015-03-27917Дорнод аймаг статистикийн товчоон 2014
Дорноговь аймаг статистикийн товчоон 20146.6 mb2015-03-27611Дорноговь аймаг статистикийн товчоон 2014
Дундговь аймаг статистикийн товчоон 20149 mb2015-03-27567Дундговь аймаг статистикийн товчоон 2014
Говь-алтай аймаг статистикийн товчоон 20145.8 mb2015-03-27683Говь-алтай аймаг статистикийн товчоон 2014
Говьсүмбэр аймаг статистикийн товчоон 20143.7 mb2015-03-27421Говьсүмбэр аймаг статистикийн товчоон 2014
Хэнтий аймаг статистикийн товчоон 20147.3 mb2015-03-27568Хэнтий аймаг статистикийн товчоон 2014
Ховд аймаг статистикийн товчоон 20146.9 mb2015-03-27605Ховд аймаг статистикийн товчоон 2014
Хөвсгөл аймаг статистикийн товчоон 20148.6 mb2015-03-27723Хөвсгөл аймаг статистикийн товчоон 2014
Орхон аймаг статистикийн товчоон 20144 mb2015-03-27671Орхон аймаг статистикийн товчоон 2014
Сэлэнгэ аймаг статистикийн товчоон 20146.2 mb2015-03-27591Сэлэнгэ аймаг статистикийн товчоон 2014
Сүхбаатар аймаг статистикийн товчоон 20146.5 mb2015-03-27645Сүхбаатар аймаг статистикийн товчоон 2014
Төв аймаг статистикийн товчоон 20147.2 mb2015-03-27714Төв аймаг статистикийн товчоон 2014
Улаанбаатар хот статистикийн товчоон 20143.3 mb2015-03-272,793Улаанбаатар хот статистикийн товчоон 2014
Өмнөговь аймаг статистикийн товчоон 20145.6 mb2015-03-27683Өмнөговь аймаг статистикийн товчоон 2014
Увс аймаг статистикийн товчоон 20148.1 mb2015-03-27625Увс аймаг статистикийн товчоон 2014
Өвөрхангай аймаг статистикийн товчоон 20145.2 mb2015-03-27805Өвөрхангай аймаг статистикийн товчоон 2014
Завхан аймаг статистикийн товчоон 20149.6 mb2015-03-27701Завхан аймаг статистикийн товчоон 2014
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 20126.3 mb2015-01-128,362Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2012
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 20118.9 mb2014-05-217,454Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2011
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 201050.9 mb2010-05-1120,533Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2010
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 200947 mb2009-05-125,248Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2009
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 20085.1 mb2008-05-114,040Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2008
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 20074.1 mb2007-05-103,527Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2007
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 20064.8 mb2006-05-103,901Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2006
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 20055.7 mb2005-05-123,042Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2005
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 200416.7 mb2004-05-102,998Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2004
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 20032.3 mb2003-05-135,007Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2003