Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016, Налайх дүүрэг7.7 mb2017-11-2222Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016, Налайх дүүрэг
"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Налайх дүүрэг" инфографик6.2 mb2017-11-226"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Налайх дүүрэг" инфографик
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны III улирал537 kb2017-11-2143Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны III улирал
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс-201616.9 mb2017-11-1734Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс-2016
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2017 оны эхний 9 сар1,016.9 kb2017-11-17165Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн  2017 оны эхний 9 сар
Хөдөлмөрийн бүтээмж-2016492.2 kb2017-11-02172Хөдөлмөрийн бүтээмж-2016
Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн-2016817.3 kb2017-11-02102Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн-2016
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндэсний нийт орлого-20161 mb2017-11-02204Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндэсний нийт орлого-2016
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал830.3 kb2017-11-02207Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал
Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Англи2.7 mb2017-10-3060Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Англи
Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Монгол970.1 kb2017-10-3073Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Монгол
"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Хөвсгөл аймаг" инфографик18 mb2017-10-2797"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Хөвсгөл аймаг" инфографик
Нийгмийн даатгал, халамж-20162.7 mb2017-10-19265Нийгмийн даатгал, халамж-2016
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Англи509.9 kb2017-10-1990Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Англи358.1 kb2017-10-1927Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Англи629.4 kb2017-10-1921Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Монгол598.9 kb2017-10-19276Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Монгол
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Монгол571.9 kb2017-10-1957Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Монгол
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Монгол763.7 kb2017-10-1964Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Монгол
Хөвсгөл аймаг: Хүүхэд хөгжил судалгаа-201629.4 mb2017-10-18275Хөвсгөл аймаг: Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016
Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Англи6.6 mb2017-10-17136Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Англи
Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Англи3 mb2017-10-1752Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Англи
Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Англи654.6 kb2017-10-1771Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Англи
Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Монгол6.5 mb2017-10-17228Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Монгол
Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Монгол3 mb2017-10-17292Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Монгол
Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Монгол679 kb2017-10-17230Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Монгол
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Англи5 mb2017-10-17121Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Англи
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Монгол5.3 mb2017-10-17894Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Монгол
Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1,002.8 kb2017-09-19345Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 2010-2015 оны танилцуулга69.3 mb2017-09-13411Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 2010-2015 оны танилцуулга
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1.4 mb2017-09-131,409Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-09-04390Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга7.7 mb2017-08-29361Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2017 оны эхний хагас жилийн урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга1.1 mb2017-08-28543 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний  2017 оны эхний хагас жилийн  урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах aсуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан1.5 mb2017-08-2276Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах aсуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал736.7 kb2017-08-15769Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны II улирал538 kb2017-08-11477Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны II улирал
Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ 2010-20151.4 mb2017-07-25231Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ 2010-2015
Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга1.8 mb2017-06-05468Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2017 оны I улирал1.1 mb2017-05-26906Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2017 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал747.1 kb2017-05-16317Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны I улирал354.8 kb2017-05-15289Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны I улирал
Анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан947 kb2017-05-0394Анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2016 оны IV улирал533.4 kb2017-02-23792Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал611.5 kb2017-02-21814Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20151.6 mb2016-12-28603Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2015
Орон сууцны хэрэгцээ, үнэ, барилгын гол нэр төрлийн материалын үнийн өөрчлөлт, хандлага353.2 kb2016-12-22515Орон сууцны хэрэгцээ, үнэ, барилгын гол нэр төрлийн материалын үнийн өөрчлөлт, хандлага
МУ-ын хөгжил Олон улсын түвшинд харьцуулсан судалгаа822.6 kb2016-12-221,042МУ-ын хөгжил Олон улсын түвшинд харьцуулсан судалгаа
МУ-н Аз жаргалын индексийг ОУ-ын түвшинтэй харьцуулсан судалгаа1.7 mb2016-12-22513МУ-н Аз жаргалын индексийг ОУ-ын түвшинтэй харьцуулсан судалгаа
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал510 kb2016-11-14660Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал848.9 kb2016-08-24634Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал1,018.1 kb2016-07-06331Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал
Монгол Улсын аз жаргалын индекс2.3 mb2016-06-30716Монгол Улсын аз жаргалын индекс
Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт1.8 mb2016-06-30679Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал788.3 kb2016-02-191,462Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал749.2 kb2015-11-18703Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал874.1 kb2015-08-24835Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-177192014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал599.1 kb2015-05-20759Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2011 оны үр дүн1.2 mb2015-04-081,318Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2011 оны үр дүн
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2010 оны үр дүн6.7 mb2015-04-06446Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2010 оны үр дүн
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2007-2008 оны үр дүн9.3 mb2015-04-06448Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2007-2008 оны үр дүн
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны IV улирал798.3 kb2015-02-131,119Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал835.5 kb2015-01-21452Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал
Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он945.4 kb2014-10-24940Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал1.6 mb2014-06-041,636Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал663.5 kb2014-03-061,938Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал
Үндэсний тооцооны дансууд - 2012 онд441.5 kb2013-11-28911Үндэсний тооцооны дансууд - 2012 онд
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-20127.9 mb2013-08-231,342Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2012
МХЗ-ууд болон ядуурлын зураглал - 2011264.1 kb2013-01-042,270МХЗ-ууд болон ядуурлын зураглал - 2011
Millennium development goals and poverty map-201110.6 mb2012-12-051,112Millennium development goals and poverty map-2011