Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Хөдөө аж ахуйн салбар 20162.7 mb2017-09-04287Хөдөө аж ахуйн салбар 2016
2015 population and housing by-census of mongolia:national report2.1 mb2017-02-204302015 population and housing by-census of mongolia:national report
Хөдөө аж ахуйн салбар 20151.2 mb2017-02-01612Хөдөө аж ахуйн салбар 2015
Хөдөө аж ахуйн салбар 20145.3 mb2017-02-0189Хөдөө аж ахуйн салбар 2014
Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого3.1 mb2016-11-10919Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого
Хөдөө аж ахуйн салбар 20131.3 mb2014-08-212,985Хөдөө аж ахуйн салбар 2013
Хөдөө аж ахуйн салбар 20121.2 mb2014-08-21423Хөдөө аж ахуйн салбар 2012
Хөдөө аж ахуйн салбар 2011637.5 kb2011-01-012,786Хөдөө аж ахуйн салбар 2011
Хөдөө аж ахуйн салбар 2010990.2 kb2010-01-01576Хөдөө аж ахуйн салбар 2010
Хөдөө аж ахуйн салбар 2009499.1 kb2009-01-01435Хөдөө аж ахуйн салбар 2009
Хөдөө аж ахуйн салбар 2008409.1 kb2008-01-01315Хөдөө аж ахуйн салбар 2008
Хөдөө аж ахуйн салбар 2007476.9 kb2007-01-01360Хөдөө аж ахуйн салбар 2007
Хөдөө аж ахуйн салбар 2006787.6 kb2006-01-01270Хөдөө аж ахуйн салбар 2006
Хөдөө аж ахуйн салбар 20054.5 mb2005-01-01281Хөдөө аж ахуйн салбар 2005
Хөдөө аж ахуйн салбар 20043.1 mb2004-01-01331Хөдөө аж ахуйн салбар 2004
Хөдөө аж ахуйн салбар 20031.2 mb2003-01-01205Хөдөө аж ахуйн салбар 2003
Хөдөө аж ахуйн салбар 2002845.1 kb2002-01-01219Хөдөө аж ахуйн салбар 2002
Хөдөө аж ахуйн салбар 2001755.4 kb2001-01-01197Хөдөө аж ахуйн салбар 2001
Хөдөө аж ахуйн салбар 2000189.3 kb2000-01-01287Хөдөө аж ахуйн салбар 2000
Мал тооллогын дүн 1999155.5 kb1999-01-01205Мал тооллогын дүн 1999
Мал тооллогын дүн 1998186.8 kb1998-01-01148Мал тооллогын дүн 1998
Мал тооллогын дүн 1997190.1 kb1997-01-01141Мал тооллогын дүн 1997
Мал тооллогын дүн 1996204.2 kb1996-01-01150Мал тооллогын дүн 1996
Мал тооллогын дүн 1995145.5 kb1995-01-01171Мал тооллогын дүн 1995
Мал тооллогын дүн 1994153.1 kb1994-01-01157Мал тооллогын дүн 1994
Мал тооллогын дүн 1992114.1 kb1992-01-01144Мал тооллогын дүн 1992
Мал тооллогын дүн 199185.7 kb1991-01-01175Мал тооллогын дүн 1991
Мал тооллогын дүн 199063.3 kb1990-01-01293Мал тооллогын дүн 1990